Blomväxter och alger

Det finns två olika huvudtyper av växter i havet. Blomväxter, som har rötter och växer på mjuk botten. Alger, som kan vara fastsittande eller flyta fritt som plankton.

Blomväxter och plankton är de två huvudtyperna av växter i havet. Blomväxter har rötter och växer på mjuk botten. De tar upp näring från botten via rötterna, medan alger tar upp näring direkt från vattnet. Alger kan vara fastsittande eller flyta fritt som plankton. I Öresund förekommer fastsittande vegetation framför allt ner till cirka 10–15 meters djup. Där finns det tillräckligt med ljus för fotosyntesen. Vegetationen ändrar karaktär med djupet beroende på ljusförhållandena.

Blomväxter

De Blomväxterna i Öresund består främst av tre olika artgrupper. Stora områden på grunt vatten är täckta av sjögräs (Ruppia-arter) och kransalger (Potamogeton-arter). Sjögräs och kransalger växer huvudsakligen i södra Öresund på djup ner till 1 meter, både i vikarna på den svenska sidan och runt Saltholmen. Kransalger föredrar vatten med låg salthalt och växer nära utlopp av färskvatten. Sjögräs och kransalger konkurreras på djupare vatten ut av bandtång (Zostera Marina), även kallat ålgräs, som med sina långa blad kan växa ner till en djup som ungefär motsvarar siktdjupet under sommarhalvåret. Ålgräs finns vanligtvis från 1–6 m.

Typiska arter på grunt vatten vid Klagshamn

På de följande två illustrationerna kan du se exempel på arter i havsområdet. Den färglagda illustrationen ger dig en överblick. På den svartvita illustrationen finns det nummer. Numren hänvisar till arterna beskrivna i textfältet ovanför illustrationen.

Fotograf
Sven Bertil Johnson

Typiska arter på grunt vatten vid Klagshamn:

 1. Nating (Ruppia)
 2. Hårsärv (Zannichellia palustris)
 3. Nate (Potamogeton)
 4. Kransalger (Chara)
 5. Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
 6. Sandmussla (Mya arenaria)
 7. Knölsvan (Cygnus olor)
 8. Hästräka (Crangon crangon)
 9. Rovmask (Hediste diversicolor)
 10. Tångspigg (Spinachia spinachia)
 11. Blåmussla (Mytilus edulis) 
Fotograf
Sven-Bertil Johnson

Typiska arter i en ålgräsäng vid Nivå Bugt

På de följande två illustrationerna kan du se exempel på vegetation. Den färglagda illustrationen ger dig en överblick. På den svartvita illustrationen finns det nummer. Numren hänvisar till arterna beskrivna i textfältet ovanför illustrationen.

Fotograf
Sven Bertil Johnson

Typiska arter i en ålgräsäng vid Nivå Bugt: 

 1. Ålgräs (Zostera marina)
 2. Tarmalg (Enteromorpha intestinalis)
 3. Rödalger (Polysiphonia fucoides)
 4. Snärjtång (Chorda filum)
 5. Grönalger (Cladophora sericea)
 6. Skorpalger (Lithothamnion/Hildenbrandia)
 7. Snärjtång med påväxt av fintrådiga alger
 8. Strandsnäcka (Littorina littorea)
 9. Blåmussla (Mytilus edulis)
 10. Större havsnål (Entelurus aequoreus)
 11. Större kantnå (Syngnathus acus)
 12. Strandkrabba (Carcinus maenas)
Fotograf
Sven-Bertil Johnson

Kunskap om vegetation

Kontakta oss om du vill ha tillgång till våra rapporter och kunskap om Öresund:

 • Temarapport: Øresunds Vegetation, 2006
 • Status for ålegræs 2008-2017