Kunskap från forskning om Öresund

Vår kunskap om Öresund kommer från forskning som publiceras genom samarbetet. Se vår lista över rapporter eller läs mer om Öresund i det digitala GIS-kartan.

Vi skapar kunskap

Öresundssamarbetet producerar kunskap och publicerar rapporter om Öresund. Du hittar vårt bibliotek nedan. Där kan du se rapporttitlar med mera. Kontakta oss om du behöver rapporten så skickar vi den till dig.  

Våra äldre rapporter (före 2024) är inte tillgänglighetsanpassade för exempelvis synskadade, så vi kan inte länka direkt till dem här på sidan. Därför måste du skriva till oss och beställa dem och informera oss om du behöver en tillgänglig version. 

Bibliotek över våra äldre rapporter (före 2024)

Vis alle

Temarapporter

Här är våra temarapporter.  

 • Fisk i Øresund, 2007
 • Øresunds vegetation, 2006
 • Øresunds bundfauna, 2002

Kontakta oss för att beställa en PDF.

Handlingsplaner

Här är våra handlingsplaner.

 • Stormflods designkatalog, 2018
 • Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund, 2017
 • Nye mål for Øresund, 1999
 • Et idealovervågningsprogram for Øresund, 1997  

Kontakta oss för att beställa en PDF.

Undersökningar

Här är våra undersökningar

 • Mikroplastic i fisk fra Øresund, 2020
 • Kortlægning af miljøfremmede stoffer i fisk, 2020-21
 • Workshop om Plastik, 2019
 • Fiskeriet i Øresund, 2017
 • Fysiske “forstyrrelser”, 2006
 • Miljøfarlige stoffer i Øresund, 2005

Kontakta oss för att beställa en PDF.

Statusrapporter

Här är våra statusrapporter.

 • Status for ålegræs 2008-2017
 • Status for bundfauna 2008-2017
 • Status for havpattedyr 2008-2017
 • Status for klima og stormfloder 2008-2017
 • Status for klorofyl, sigtdybde og temperatur 2008-2017
 • Status for mikroplast og spøgelsesgarn 2008-2017
 • Status for næringsstoffer 2008-2017
 • Status for iltindhold 2008-2017
 • Statusrapport för Öresunds Havsmiljö 2002-2007
 • Status for Øresunds Havmiljø 2003
 • Status for Øresunds Havmiljø 2003
 • Status for Øresunds Miljøtilstand 1997

Kartmaterial

 • Karta bottenfauna 1 (2000-2010)
 • Karta bottenfauna 2 (2000-2010)
 • Karta bottenfauna 3 (2000-2010)
 • Karta vegetation (år ?)
 • Karta sediment (år ?)

Kontakta oss för att beställa en PDF.

Belastningsrapporter

Här är våra belastningsrapporter.

 • Øresund – Forekomst og belastning af miljøfarlige stoffer, 2014
 • Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2009
 • Tilførsel af Kvælstof og Fosfor til Øresund 1990 – 2005
 • Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2004
 • Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2003
 • Tillförsel av fosfor och kväve till Öresund 2002

Kontakta oss för att beställa en PDF.

Översiktskarta över Öresund

Kartan innehåller många olika lager med information om Öresund.