Oresundsvattensamarbetet

Öresundsvatten-samarbetet

Öresundsvattensamarbetet

Samarbetet skapades 1995 mellan de danska och svenska kommunerna runt Öresund, samt Länsstyrelsen Skåne, för att arbeta för en god vattenmiljö i Öresund. Målet är att förbättra miljön för framtida generationer.

Fotograf
Ursula Bach
Se alle

Nyheder