Hvidovre kommun har gått med i Öresundsvattensamarbetet

Hvidovre kommun har gått med i Öresundsvattensamarbetet.

Nu består Öresundsvattensamarbetet av 24 medlemmar: 15 kommuner på den danska sidan, 8 kommuner på den svenska sidan samt Länsstyrelsen Skåne. 

Nästan alla kommuner längs Öresund är nu representerade i Öresundsvattensamarbetet. Ett stort och starkt professionellt forum som diskuterar viktiga frågor för Öresunds vattenmiljö över nationsgränserna.