Solrød kommun har gått med i samarbetet för Öresundsvattensamarbetet

Öresundsvattensamarbetet har fått många nya medlemmar under 2023! Den 31 maj beslutade kommunfullmäktige i Solrød kommun att kommunen ska vara medlem i Öresundsvattensamarbetet.