Öresunds Bottendjur

De flesta smådjur är permanenta invånare som lever där under många år och är relativt stationära.

Bottenlevande djur kan med rätta betraktas som Öresunds permanenta invånare, eftersom de flesta lever där under många år och är relativt stationära. Öresunds bottenfauna kan delas in i olika samhällen, som är uppkallade efter vilken art som dominerar.

Akvarellerna nedan är målade av biologen Sven Bertil Johnsson. Valet av arter och antalet djur har gjorts utifrån fleråriga danska och svenska undersökningsserier av bottenfaunan. Nedan ser du akvareller av de arter som har gett namn åt de olika samhällena.

Akvareller av de olika bottenfaunasamhällena

Brackvattenfaunan som inkluderar förekomster av blåmusslor (0 - ca 2 meters djup) finns i hela Öresund.
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Macoma-samhället (omkring 2 till 16 meters djup) finns i hela Öresund.
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Abra-samhället (omkring 12 till 20 meters djup).
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Amphiura-samhället (från ca 20 meter och djupare).
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Haploops-samhället (från ca 25 meter och djupare).
Fotograf
Sven Bertil Johnsson
Modiolus-samhället (omkring 30 meters djup).
Fotograf
Sven Bertil Johnsson

Undersökningar av bottendjur

Bottendjuren måste utstå prövningar, både av den naturliga fysiologiska stressen från de varierande salthalts- och temperaturförhållandena i Öresund skapar, och den övergödning, grävning och dumpning, bottenfiske, tillsats av miljögifter och införande av främmande arter som människan orsakar. 

Bottendjur i Öresund har undersökts sedan första halvan av 1800-talet, men undersökningarna genomfördes oregelbundet, på olika sätt och med olika syften. Den kvantitativa undersökningsmetodiken infördes i Öresund 1910. Tyvärr användes denna metodik, som innebär att man direkt kan jämföra samma plats vid olika tidpunkter, inte regelbundet förrän andra halvan av 1900-talet.

Kunskap om Öresunds bottendjur

Kontakta oss om du vill få tillgång till våra rapporter och kunskap om Öresund:

  • Temarapport: Øresunds bundfauna, 2002
  • Status for bundfauna 2008-2017
  • Korta Bottendjur 1 (2000-2010)
  • Korta Bottendjur 2 (2000-2010)
  • Korta Bottendjur 3 (2000-2010)